Algemene vrijstellingen voor dividenden

Het geïndexeerd bedrag dat geniet van de algemene vrijstelling voor dividenden, wordt opgetrokken voor aanslagjaar 2020 tot 800,00 EUR.
(Wijziging artikel 21,14° WIB92)