BTW

Geen kwartaalvoor-schotten meer vanaf 1 april 2017

De fiscus heeft werk gemaakt van de afschaffing van de verplichting voor kwartaalvoorschotten van de periodieke btw-aangifte.

Lichte vrachtauto: tot welke categorie behoort uw voertuig?