pensioen

Ziekte-uitkering zelfstandige 65-plussers

Sinds 1 juni 2019 kan je opteren om het pensioen uit te stellen en volledige sociale bijdragen te betalen.

Verzaken aan regularisaties van de sociale bijdragen na pensioen

Na 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om te verzaken aan de regularisaties na de pensionering.
Wees er dus snel bij als u dit nog wenst te doen!