sociaal statuut

Gelijkstelling met bijberoep: nieuwe regelgeving

Vanaf bijdragejaar 2019 zal het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige vanaf een bepaald bijdragejaar automatisch in hoofdberoep taxeren.