UBO-register

Deadline UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

Uitstel UBO

Op 13 februari 2019 werd een nieuw uitstel tot 30 september 2019 gecommuniceerd.