vennootschapsbijdrage

Vrijstelling van vennootschapsbijdrage

Het verschuldigd bedrag hangt af van het balanstotaal. Dit jaar blijft het bedrag van de vennootschapsbijdrage ongewijzigd.
Als het balanstotaal van 2 jaar voordien lager of gelijk is aan € 700.247,09 dan is de bijdrage € 347,50.
Is het balanstotaal hoger, dan is de vennootschapsbijdrage € 868.
De uiterste betalingsdatum voor deze bijdrage is 30 juni.