voorafbetalingen

Afschaffing papieren rekeninguittreksel voorafbetalingen

Voortaan kan de toestand van de gedane voorafbetalingen steeds geraadpleegd worden via MyMinFin.