voordeel alle aard

Met de fiets naar het werk

De fiscale voordelen op een rij.

Voordeel alle aard en de aftrekbare beroepskost herbekeken

voordeel alle aard

Niet zelden stelt de vennootschap een woning of appartement – die eigendom is van de vennootschap – kosteloos ter beschikking van haar bedrijfsleider. Hetzelfde kan trouwens ook gezegd worden van andere voordelen van alle aard, zoals personenwagens en ja, zelfs plezierjachten.
Al even vaak staat men niet stil bij de mogelijke fiscale nasleep die een dergelijke kosteloze terbeschikkingstelling met zich meebrengt.