vrijstelling

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN

Zelstandigen die tijdelijke moeilijkheden ondervinden, door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een economische crisis, kunnen nu ook vrijstelling van sociale bijdragen vragen - zonder behoeftig te zijn.