wederbeleggingsvergoedingen

Hof van Cassatie maakt einde aan hoge wederbeleggingsvergoedingen

Als ondernemingen een lening vervroegd willen terugbetalen, dan rekenen banken soms een hoge wederbeleggingsvergoeding aan. Nochtans stelt de wetgeving dat een bank bij een vervroegde terugbetaling van een lening op interest maximaal zes maanden interest mag aanrekenen.