ziekte-uitkering

Ziekte-uitkering zelfstandige 65-plussers

Sinds 1 juni 2019 kan je opteren om het pensioen uit te stellen en volledige sociale bijdragen te betalen.

Ziekte-uitkering zelfstandigen

ziekteverlof

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenztijd.
Dus voortaan vanaf dag één betaald ziekteverlof voor zelfstandigen.