Detacheringen van werknemers naar Frankrijk: de wijzigingen

Uw Belgische onderneming dient een tijdelijke opdracht in Frankrijk uit te voeren, ongeacht de aard en de duur van deze prestaties.
Bv.: werkzaamheden door uw werknemers op een bouwwerf, het transport, het afleveren of ophalen van goederen, het leveren van diensten en onderhoudswerkzaamheden, het verrichten van installatiewerkzaamheden door uw werknemers, het houden van een stand op een beurs, het bijwonen van een vergadering over de grens…

Formaliteiten en verplichtingen

  1. Voorafgaandelijke melding van iedere gedetacheerde werknemer via het platform SIPSI. Per detachering dient er een nieuwe melding gedaan te worden (kostprijs: 50,00 EUR per gedetacheerde werknemer).
    Uitzondering: voor zuivere transportondernemingen heeft het detacheringsattest voor een chauffeur een geldigheidsduur van 6 maanden.
  2. Bouwsector en openbare werkzaamheden: BTP-kaart aanvragen. In de bouwsector en in geval van openbare werkzaamheden dient een BTP-kaart aangevraagd te worden via het platform SIPSI (kostprijs: 10,80 EUR per kaart).
  3. Aanstelling van een sociaal vertegenwoordiger in Frankrijk
  4. De dwingende bepalingen van het Frans arbeidsrecht dienen nageleefd te worden

Niet-naleving

De opdrachtgever, de hoofdcontractant en de onderneming waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn aansprakelijk in geval van niet-naleving van de bovenvermelde verplichtingen.
De niet-naleving van de bovenvermelde verplichtingen kan aanleiding geven tot een administratieve boete van 2.000,00 EUR per werknemer of tot een tijdelijke schorsing om nog prestaties in Frankrijk uit te voeren.

Bron: KLAW advocaten