Energiepremies voor Vlaamse bedrijven

Vlaamse ondernemingen die investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie kunnen hiervoor premies bekomen.
De voorwaarden voor het bekomen van de premie hangt af van het type van de investering en de netbeheerder bij wie de onderneming is aangesloten.

Hieronder alvast een kort overzicht:


Als onderneming kom je enkel in aanmerking voor de premies van jouw eigen netbeheerder.
De grootte van de premies varieert in functie van het type van de premie en het investeringsbedrag.

Nagaan wie je netbeheerder is kan je doen via de site van de VREG:  https://www.vreg.be/nl/wie-is-uw-netbeheerder