Twee nieuwe apps voor ondernemers tegen sociale dumping

Er werden twee nieuwe apps ontwikkeld in de strijd tegen sociale fraude.

App ‘Correcte Ondernemer’

Ondernemingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en/of fiscale schulden van hun medecontractant voor werken in onroerende staat en voor activiteiten in de bewakings- of vleessector.

Ze kunnen aan deze aansprakelijkheid ontsnappen door de inhoudingsplicht op de facturen te respecteren en correct aan de RSZ en de FOD Financiën door te storten.

Met de app ‘Correcte Ondernemer’ kan een aannemer onmiddellijk raadplegen of een medecontractant geen sociale en/of fiscale schulden heeft.

App ‘Correcte Werknemer’

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen die tijdelijk in België komen werken, zijn verplicht zich voorafgaandelijk aan te melden via de online toepassing ‘Limosa’.

Met de app ‘Correcte Werknemer’ kan een Belgische werkgever of klant onmiddellijk nagaan of een buitenlandse werknemer of zelfstandige correct is aangemeld.

Daarnaast toont deze app hoelang de werknemer of zelfstandige nog mag werken in België.