UBO-REGISTER

Wat is het UBO-register ?

Het UBO-register kunt u praktisch het best vergelijken met een kadaster voor vennootschappen en andere juridische entiteiten zoals een maatschap, verenigingen en stichtingen. De wetgever wil in het kader van een verstrengde witwas-wetgeving de begunstigden identificeren die achter deze entiteiten schuil gaan.

Wie moet in het UBO-register opgenomen worden ?

Bij het grote publiek is het gekend dat vanaf u als aandeelhouder van een vennootschap 25% van de aandelen aanhoudt, u verplicht wordt opgenomen in het UBO-register. Wat minder gekend is, is dat verschillende anti-misbruikregelingen werden opgenomen zodat bepaalde ontwijkingsmechanismes geneutraliseerd worden.

Er zijn immers drie categorieën van UBO’s die in het aandelenregister moeten opgenomen worden:

  • 1ste categorie natuurlijke personen die meer dan 25% van de stemrechten rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aanhouden.
  • 2de categorie is iedere natuurlijke persoon die feitelijke zeggenschap heeft over de vennootschap ( bijvoorbeeld wanneer u via aandeelhoudersovereenkomst de raad van bestuur kan benoemen, vetorechten enz…).
  • 3de categorie is iedere natuurlijke persoon die tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap behoort. Hiertoe behoren bestuurders/zaakvoerders/directiecomité. Deze laatste categorie moet slechts worden opgenomen wanneer de personen uit de eerste of tweede categorie niet kunnen geïdentificeerd worden of bij twijfel over de uiteindelijke begunstigde.

Wie is verantwoordelijk voor het UBO-register?

De zaakvoerders/bestuurders van de juridische entiteiten zijn verantwoordelijk om het UBO-register naar behoren in te vullen. Het niet behoorlijk invullen van het register kan aanleiding geven tot de heffing van boetes van 250 EUR tot 250.000 EUR in hoofde van de zaakvoerders/bestuurders. Daarnaast zijn er strafsancties voorzien voor het niet-naleven van de verplichtingen door de zaakvoerders/bestuurders.

De verplichte registratie kan eventueel ook door een gevolmachtigde gebeuren zoals bijvoorbeeld uw accountant ‘DECUPERE & PARTNERS’.

Wanneer moet de registratie gebeuren ?

De deadline voor het invoeren van de UBO’s van de geviseerde juridische entiteiten moet gebeuren voor 31 maart 2019.
Daarnaast moet elke wijziging aan de gegevens van UBO’s  na deze deadline van 31 maart 2019 binnen de maand gebeuren en de juridische entiteit moet dit elk jaar minstens 1 keer bevestigen.

Wat kan DECUPERE & PARTNERS voor u doen?

Wij kunnen u helpen met alle praktische vragen rond de invoering en bekijken welke personen onder één van de drie categorieën vallen zodat de juiste personen opgenomen worden in het UBO-register.

Aarzel dus niet om ons te contacteren bij verdere vragen, wij staan steeds tot uw dienst.