Verhoogde investeringsaftrek

Wat is de investeringsaftrek ?

De investeringsaftrek is een fiscale gunstmaatregel waardoor investeringen in een onderneming aanleiding geven tot de vermindering van het belastbaar inkomen.

Welke zijn de nieuwigheden ?

Naar aanleiding van het “Zomerakkoord” wordt het basispercentage van de investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 20% voor de vaste activa (nieuw) die de onderneming verwerft (via aankoop of zelf geproduceerd) in de periode 01.01.2018 tot en met 31.12.2019.
Wie kan genieten van de verhoogde investeringsaftrek ?

Het verhoogde percentage van 20% is van toepassing voor:

  • Natuurlijke personen waarvan de beroepsinkomsten bestaan uit winst (handelaars) of baten (vrije beroepers). Opmerking hierbij is dat in geval de winst of baten bepaald wordt via forfaitaire regimes de investeringsaftrek uitgesloten wordt;
  • Vennootschappen die beschouwd worden als kleine ondernemingen voor het aanslagjaar dat overeenstemt met het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt gedaan. De criteria voor kleine onderneming zijn gedefinieerd in artikel 15 §1 tot §6 Wetboek Vennootschappen.

Vanaf wanneer geldt de investeringsaftrek ?

De verhoogde investeringsaftrek van 20% geldt enkel voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019, ongeacht het aanslagjaar waaraan het belastbaar tijdperk is verbonden. Het tijdstip waarin de verhoogde investeringsaftrek mag toegepast worden, is dus onafhankelijk van het feit dat de  boekhouding per kalenderjaar of via gebroken boekjaren gevoerd wordt.
Indien u meer informatie wenst over deze interessante fiscale maatregel, gelieve ons te contacteren.