2021, meer pensioen & meer geboorteverlof voor zelfstandigen

Vaderschaps- of geboorteverlof

Vanaf januari 2021 heb je recht op 15 dagen, of 30 halve dagen vaderschaps- of geboorteverlof. Dat zijn 5 dagen meer in vergelijking met het verlof nu. De maatregel moet volgens David Clarival, minister van Zelfstandigen & KMO’s, zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw wat kinderopvang betreft.
De dagelijkse vergoeding van het verlof bedraagt vandaag 83,26 euro voor maximaal 10 dagen arbeidsonderbreking. Aanvullend krijg je nog een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie van de kosten die worden gemaakt in het kader van een erkend systeem van huishoudelijke hulp, zoals dienstencheques.

Pensioen

De ministerraad besliste om het minimumpensioen voor zelfstandigen op te trekken met 2,65%. Het minimumbedrag  voor een volledige loopbaan stijgt in 2021 tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande, en tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd.
Daarbovenop wordt de correctiecoëfficiënt voor pensioenen voor zelfstandigen afgeschaft. Die coëfficiënt hield in dat het pensioen van zelfstandigen werd berekend op basis van een coëfficiënt van 69 procent van hun inkomen. Op 1 januari 2021 wordt de coëfficiënt voor elk loopbaanjaar na 31 december 2020 afgeschaft. 
Dankzij deze hervorming krijgt een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro, 127,35 euro aan extra pensioenrechten per jaar. Of, voor een volledige carrière van 45 jaar, een bonus die uiteindelijk kan oplopen tot 5.730,75 euro.