Belastingvermindering voor kinderopvang

Voor inkomstenjaar 2019 kunnen belastingplichtigen van een belastingvermindering genieten door de kosten voor de kinderopvang als uitgave in te brengen in hun aangifte.
De vermindering bedraagt 45% van de kost en mag niet hoger zijn dan 11,20 euro per oppasdag en per kind.
Het kind mag niet ouder zijn dan 12 jaar (18 jaar voor een kind met een zware handicap).
Bovenop de belastingvermindering van 45% kan nog maximaal 30% belastingvermindering komen voor een alleenstaande ouder, afhankelijk van het inkomen.

De regering wil gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten voor de kinderopvang verder te verlichten:

Vanaf inkomstenjaar 2020
Maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro.
De leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar worden opgetrokken tot 14 en 21 jaar.
Ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen komen in aanmerking voor belastingvermindering.
Vanaf inkomstenjaar 2021
Maximumbedrag van 13 euro per oppasdag en per kind wordt opgetrokken tot 13,70 euro en zal elk jaar geïndexeerd worden.
Zorg dat je zeker een attest hebt om te genieten van je belastingvermindering.