Belastingvoordeel kwijtschelding huur

De huurder moet een zelfstandige in hoofdberoep, een kleine vennootschap of kleine vereniging zijn én aan enkele voorwaarden beantwoorden. Zo moet de huurder volgens de KBO een ondernemingsactiviteit uitoefenen in het pand voor de periode waarvoor de huur wordt kwijtgescholden en mag de huurder geen huurachterstallen hebben op 12 maart 2020. Daarnaast mag de huurder op het moment van kwijtgescholden huur ook geen onderneming in moeilijkheden zijn.
 
De verhuurder mag op zijn beurt geen banden hebben met de huurder. Dit wil zeggen dat bij een verhuur door een natuurlijk persoon aan een vennootschap, de verhuurder geen bedrijfsleider geen mag zijn in de vennootschap/huurder. Tot slot moet de kwijtschelding vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst, afgesloten tussen de belastingplichtige/verhuurder en de huurder.

Fiscaal voordeel

De belastingvermindering (natuurlijk personen) of belastingkrediet (vennootschappen) bedraagt 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen voor de maanden maart, april en mei 2021. Het kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waar de investering is gebeurd.

Indien de huurprijs en de huurvoordelen niet per maand worden betaald, worden de huurprijs en de huurvoordelen die betrekking hebben op maart, april en/of mei 2021 pro rata temporis bepaald.

Fiscaal voordeel bedraagt tot maximaal 13.500 euro.
Het belastingvoordeel bedraagt niet meer dan 5.000 euro per maand per huurovereenkomst. Bovendien geldt er een maximum van 45.000 euro per belastingplichtige over alle huurovereenkomsten heen. Deze bedragen worden niet geïndexeerd.

Meerdere verhuurders? Dan moet het maximumbedrag van 5.000 euro opgedeeld worden over die verhuurders in functie van hun aandeel in de huur.

Overhandig je aanvraag op uiterlijk 15 juni 2021 aan de administratie.