Brexit veerkrachtsubsidie

Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel. Hiermee ondersteunt de Vlaamse overheid direct of indirect KMO’s die getroffen zijn door de Brexit.

De steun kan verkregen worden voor het inwinnen van kennis bij een externe private dienstverlener en de eigen personeelskost. Ondernemingen die beantwoorden aan deze oproep kunnen maximaal 50.000 euro subsidie krijgen voor het uitvoeren van hun project. Het steunpercentage bedraagt 50% van de aanvaarde projectbegroting.

Enkele voorbeelden van strategische heroriëntatie:

  • Nieuwe buitenlandse markten aanboren
  • Verloren IK-marktaandeel compenseren door een nieuw product of nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden en/of bestaand product of dienst in een nieuwe markt aan te bieden
  • De competitiviteit van je onderneming verhogen door een nieuw businessmodel te implementeren

Heb je nog vragen? Je accountant beantwoordt ze graag.