Compensatie voor werkgeversbijdragen derde kwartaal 2020

Sinds de tweede sluiting van de sector ging Horeca Vlaanderen meteen in overleg met de federale regering. Hierdoor zit de kwijtschelding van de patronale RSZ-bijdrage in de startblokken.

Als getroffen werkgever door beperkende coronamaatregelen geniet je van een compensatie voor betaling van de RSZ-werkgeversbijdragen. Het bedrag van de steunmaatregel stemt overeen met bepaalde werkgeversbijdragen.

Deze premie is voor:

  • Ondernemingen uit de horecasector
  • Ondernemingen uit de eventsector
  • Exploitanten van kermisattracties

Sinds 6 november besloot de regering om deze steunmaatregel uit te breiden naar de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten. Als je tot deze sector behoort, dan moet je een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen.

Opgelet: deze maatregel kan nog niet aangevraagd worden. We houden je op de hoogte.

Omvang steun

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020:

  • het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’)
  • de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, de bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) worden niet in aanmerking worden genomen

De berekening van de premie gebeurt in twee fases. Eerst op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal. Daarna op basis van de cijfers voor het derde kwartaal 2020.

Vragen? Je accountmanager helpt je graag verder.