Coronamaatregelen - crisisoverbruggingsbeleid

Coronamaatregelen
Hierbij vindt u de belangrijkste maatregelen die verlengd worden gedurende het volledige eerste kwartaal van 2022 (t.e.m 31 maart 2022):

  • Verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
  • De tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind
  • Het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten (vanaf december 2021)
  • Het enkel overbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies (40% omzetdaling) (vanaf december 2021)
  • De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw, enz... zonder nalatigheidsinteresten
  • De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ
  • De verlenging van het klein verlet voor vaccinatie
  • De handhaving van het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers

Crisisoverbruggingsbeleid
Dubbel overbruggingsrecht
Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand gedwongen moeten sluiten, krijgen vanaf december het dubbel overbruggingsrecht.
Voor de maanden waarin de activiteit minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen moet sluiten, is er recht op de gewone uitkering.
In een onderneming met meerdere zelfstandigen wordt gekeken naar de activiteit van de zelfstandige. Elke zelfstandige die zijn activiteit verplicht volledig moet onderbreken heeft recht op het dubbele crisis-overbruggingsrecht, ook al blijven andere zelfstandigen in de onderneming nog aan het werk in een andere activiteit die niet verplicht moet sluiten.

Overbruggingsrecht omzetdaling 40%
Het enkel overbruggingsrecht bij omzetdaling blijft behouden, maar het percentage van de omzetdaling daalt van 65% naar 40% voor uitkeringen vanaf december. Om recht te hebben op de uitkering van december wordt het omzetcijfer van november 2021 vergeleken met het omzetcijfer van november 2019.

Overbruggingsrecht quarantaine en kinderopvang
Aan deze vormen van overbruggingsrecht verandert inhoudelijk niets.
Als je je activiteiten volledig moet onderbreken gedurende de vijf schooldagen van de extra week kerstvakantie (de week van 20 december 2021) om je kind(eren) op te vangen, kom je in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht wegens opvang van een kind in de maand december 2021.