Coronasteunmaatregelen 2021

Federale overheid

De Ministerraad van 15 januari 2021 keurde een voorontwerp van wet goed dat het overbruggingsrecht opnieuw aanpast.

Dubbel corona-overbruggingsrecht

Ben je als zelfstandige in 2021 nog steeds onderworpen aan de corona-sluitingsmaatregelen dan kan je voor de maand januari en februari beroep doen op deze steunmaatregel. Indien je afhankelijk bent van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je beroep doen op deze uitkering als je je activiteit volledig onderbreekt.

Tijdelijk crisis-overbruggingsrecht

Pijler 1: Crisis-overbruggingsrecht
Ben je als zelfstandige rechtstreeks getroffen door de sluitingsmaatregelen die de overheid oplegde? Dan kan je deze maatregel aanvragen vanaf maart 2021.
De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking en of je al dan niet recht hebt op een volledige of halve uitkering.
Pijler 2: Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling
Werd je in het eerste kwartaal van 2021 geconfronteerd met een omzetdaling van 40% ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019? Dan kan je beroep doen op deze steunmaatregel. Let wel: de omzetdaling moet gerelateerd zijn aan de COVID-19-crisis.
Pijler 3: Overbruggingsrecht omwille van quarantaine of zorg voor een kind

Moest je je zelfstandige activiteit 7 opeenvolgende kalenderdagen stopzetten? Bij een stopzetting wegens quarantaine, moet je je attest voorleggen voor je van deze premie kan genieten.

Zette je je activiteit stop om voor een kind te zorgen? Dan kan je ook deze premie aanvragen. De voorwaarden zijn wel dat je kind jonger is dan 18 jaar wanneer hij/zij in quarantaine moet of als de crèche of school gesloten is. Hiervoor wordt een attest van school, crèche of de dokter gevraagd.

Als je van thuis kan werken of terugkomt van reis, dan geldt het overbruggingsrecht niet en ontvang je ook geen tussenkomst van de overheid.
Als je effectief ziek bent, is het overbruggingsrecht evenmin geldig. Je kan in dit geval wel beroep doen op je ziekenfonds.

Vlaamse overheid

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Deze steunmaatregel is voor ondernemers die in de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020 een omzetdaling kenden van 60%, in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De premie bedraagt 10% van de omzet excl. btw tijdens dezelfde periode in 2019. Voor bijberoepers bedraagt de steun 5%. Moest je verplicht je deuren sluiten? Dan hoef je de omzetdaling niet aan te tonen. Deze premie kan je via de website van Vlaio aanvragen tot en met 15 februari 2021.