De culturele activiteitenpremie

Deze forfaitaire subsidie geldt voor een periode van 1 september 2020 tot 31 mei 2021.De overheid stimuleert zo een omschakeling alternatieve presentatievormen.

Een activiteit is telkens gelinkt aan één locatie, één tijdstip en één datum. Mocht je activiteit herhaaldelijk plaatsvinden of verspreid zijn over een aantal data, dan dien je voor elke sessie een aparte aanvraag in.

Eenmanszaken & rechtspersonen komen in aanmerking

Toch zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Je organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet of in vereffening.
 • Je bent actief binnen één van volgende nacebelcodes & bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte & is publiek toegankelijk
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd
 • Het is verplicht om minstens twee cultuurwerkers in te schakelen
 • Vergoed hen correct en eerlijk
 • Respecteer de CAO’s
 • De cultuurwerkers zijn tewerkgesteld via een ondertekend contract.

Je kan maximaal 20.000 euro aanvragen

 • Je geeft aan hoeveel je nodig hebt om je activiteit te organiseren. Je kan kiezen uit schijven tussen 2.000 euro, 4.000 euro, 6.000 euro… tot 20.000 euro.
 • De premie is er om je gemaakte kosten te dekken.
 • Als organisatie kan je voor verschillende premies aanvragen, maar nooit meer dan 20.000 euro in totaal.
 • Per culturele activiteit wordt er slechts één premie toegekend

Vraag je cultuur activiteitenpremie aan via de website van Vlaanderen.be. Let op, het Departement Cultuur, Jeugd en Media controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Na toekenning van de premie ben je verplicht om tijdens je activiteit & elke communicatie het logo van de Vlaamse overheid te vermelden.

Vragen? Je accountmanager helpt je graag verder.