De optionele btw-heffing voor onroerende verhuur heropgevist

Het stelsel van onroerende verhuur met optionele keuze voor BTW is dan toch goedgekeurd. Deze maatregel werd reeds aangekondigd in het Zomerakkoord maar werd in laatste instantie afgevoerd omwille van budgettaire redenen.
De professionele vastgoedsector verwelkomt alvast deze belangrijke maatregel. De definitieve teksten zijn nog niet gekend maar hier volgen alvast de grote lijnen van het optionele stelsel:

  • In werking treden (in principe) vanaf 1 oktober 2018
  • Enkel voor nieuwbouwprojecten of fundamentele vernieuwbouw vanaf 1 oktober 2018
  • Huurder en verhuurder moeten btw-plichtige ( met recht of zonder recht op aftrek) zijn en samen kiezen voor de verhuur met BTW
  • Bij keuze voor het optioneel stelsel een bijzondere herzieningstermijn van 25 jaar

Naast het optioneel stelsel zou een verplichte btw-heffing geïntroduceerd worden voor alle kortlopende verhuurcontracten van onroerend goed aan zowel professionele als particuliere huurders uitgezonderd voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard.
De concrete uitwerking van de invoering van het optioneel stelsel zal in de komende maanden duidelijk worden. DECUPERE & PARTNERS volgt de ontwikkelingen in deze materie van nabij op.
Mocht u reeds vragen hieromtrent, neem dan contact op met onze gespecialiseerde teams.