De zorgvolmacht

zorgvolmacht

Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord. De zorgvolmacht is afgelopen jaren aan een sterke opmars bezig en heeft haar succes te danken aan de ruime waaier aan mogelijkheden die ze biedt.

Het is een document waarin je zelf één of meerdere vertrouwenspersonen naar vrije keuze aanduidt en nauwkeurige instructies geeft om in jouw plaats te handelen wanneer vaststaat dat je dat zelf niet meer kan, bijvoorbeeld ingevolge ziekte, ongeval, ouderdom,…

De zorgvolmacht laat je toe te anticiperen op de dag dat je zelf niet meer kan beslissen.
Grosso modo vallen de mogelijke bevoegdheden van de lasthebber uiteen in drie soorten handelingen:

  1. Daden van beheer:
    Hieronder valt het louter waarnemen van het beheer van het vermogen van de lastgever zoals bijvoorbeeld het innen van pensioenen, huurgelden, renten, kapitalen, dividenden, het regelen van belastingzaken, het uitvoeren van beleggingen, bankoverschrijvingen, betalingen van schulden, het aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen, enz.
  2. Daden van beschikking:
    Hieronder vallen bijvoorbeeld schenkingen of het aan of verkopen van goederen die tot het eigen vermogen behoren, een wijziging van het huwelijkscontract, het oprichten van vennootschappen, verenigingen of stichtingen, enz.
  3. Persoonsgebonden daden:
    Hieronder begrijpt men bijvoorbeeld het zoeken van een woon- zorgcentrum die aan de financiële mogelijkheden van de lastgever voldoet, het verlenen van machtiging om zijn woonst te betreden of een lasthebber aan te duiden die beslissingen dient te nemen op medisch vlak, enz.

De zorgvolmacht belet dat een rechtbank moet tussenkomen op het moment dat je niet langer in staat bent om beslissingen te nemen. De kans bestaat immers dat de rechter je een bewindvoerder opdringt die je niet kent.

Zorgvolmachten kunnen ook een instrument zijn van vermogensorganisatie.
De lasthebber kan immers nog handelingen in de plaats van de volmachtgever stellen teneinde erfbelasting te vermijden. Er kan bijvoorbeeld een wederzijdse volmacht worden gegeven om welbepaalde goederen nog te kunnen wegschenken.

Een zorgvolmacht mag je in principe zelf opstellen. Jijzelf én jouw volmachthouder moeten het document ondertekenen. De zorgvolmacht is echter pas geldig als je het document laat registreren bij het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Wil je de volmachthouder toelaten om in jouw plaats handelingen te stellen waarvoor de tussenkomst van een notaris nodig is, zoals bijvoorbeeld de verkoop van je woning, de aankoop van een serviceflat, het wijzigen van je huwelijkscontract of het uitvoeren van een notariële schenking, dan is het zelfs vereist om de zorgvolmacht in een notariële akte op te nemen.

Heb je hierover vragen? Onze specialisten staan je graag te woord. http://www.denp.be/contact