Deadline corona ondersteuningspremie

Zelfs na de versoepelingsmaatregelen kenden veel ondernemingen nog moeilijkheden. De overheid wil die zelfstandigen met een serieuze omzetdaling financieel steunen. De ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro en 1.000 euro voor zelfstandigen in bijberoep. 
Deze premie is voor ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60% kenden tijdens de doorstartperiode. De premie sluit aan bij de corona hinder en - compensatiepremie.

Opgelet: de premie is enkel voor bedrijven met een vestiging in Vlaanderen. 

Tot 31 augustus 2020 kan je deze premie aanvragen. Bij indiening van je aanvraag moet je verklaren op eer en moet je bewijsstukken voor een controle gedurende vijf jaar bijhouden. 

De aanvraag van deze premie kan via Vlaio of jouw dossierbeheerder.