Deadline UBO-register 30 september

Zijn de uiteindelijke begunstigden van jouw vennootschap of vzw al ingeschreven in het UBO-register?

Wacht niet tot de deadline van 30 september.

Het UBO-register verplicht vennootschappen en vzw’s om hun uiteindelijke begunstigden in het register op te nemen.
Op die manier moet er meer transparantie komen over wie er nu werkelijk als natuurlijk persoon achter een vennootschap of vzw schuilt.
De zaakvoerders/bestuurders van elke vennootschap dienen dit register aan te vullen. De verplicht te vermelden personen zijn allen die in het bezit zijn van minstens 25% stemrecht of minstens 25% van de aandelen in de vennootschap.
Bij het ontbreken van dergelijke participaties moeten de zaakvoerders/bestuurders worden vermeld.

Registreer je uiterlijk tegen 30 september via de toepassing op de site van de FOD Financiën of verleen een mandaat aan een professional (accountant, advocaat, notaris) via deze link.
Heb je hierbij hulp nodig? Contacteer je dossierbeheerder of neem contact op via https://www.denp.be/contact