Doelgroepvermindering

De maatregel doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving wordt verlengd.
Als werkgever kan je dus in 2021 ook nog beroep doen op een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen. In de loop van 2021 zal het stelsel in samenspraak met de sociale partners worden geëvalueerd, deze evaluatie kan tot aanpassingen leiden.

wat houdt de doelgroepvermindering in?

Voor de volgende vijf werknemers kent de overheid een bepaalde vermindering toe van 1.550 euro per kwartaal gedurende de eerste vijf kwartalen, 1.050 euro per kwartaal gedurende de volgende vier kwartalen en tenslotte 450 euro per kwartaal voor de laatste vier kwartalen. 

Als werkgever kom je in aanmerking als:

  • je actief bent in de privé-sector, vzw of een feitelijke vereniging
  • je nog nooit, of ten minste vier opeenvolgend kwartalen niet onderworpen bent geweest aan de RSZ-wet voor tewerkstelling van de werknemer.

Flexi-jobbers tellen wel mee, maar omdat zij geen gewone werkgeversbijdragen betalen, kan er niets verminderd worden voor dergelijke tewerkstelling.

Deze maatregel is niet van toepassing wanneer een nieuwe werkgever zich aansluit met andere werkgevers die behoort tot een ruimere technische bedrijfseenheid.

De steun bestaat uit twee luiken. Enerzijds gaat het om de vermindering van RSZ-werkgeversbijdragen, anderzijds om een tussenkomst in administratiekosten

Vermindering RSZ-bijdragen

Je kan als werkgever zélf kiezen voor welke werknemer de doelgroepvermindering het interessantst is. Als werkgever kan je gedurende twintig kwartalen nadat je een eerste werknemer in dienst neemt, de doelgroepvermindering voor die kwartalen opnemen.

Tussenkomst administratiekost

Wanneer je je als nieuwe werkgever aansluit bij een erkend sociaal secretariaat, dan heb je recht op een schikking in administratiekost van 36,45 euro per kwartaal. Deze schikking is enkel wanneer de werkgever voor die kwartalen een doelgroepvermindering voor zijn eerste werknemer aanvraagt.