Handelshuurlening

HANDELSHUURLENING

Indieningstermijn verlengt tot 1 december

Oorspronkelijk kon je de handelshuurlening aanvragen tot 1 oktober 2020. Door de langdurige coronacrisis ondervinden nog veel ondernemingen financiële moeilijkheden, zelfs na de heropstart. Vandaar de tegemoetkoming om de handelshuurlening te verlengen.

Wat is de handelshuurlening?

Sommige ondernemingen moesten halsoverkop hun deuren sluiten omwille van de coronamaatregelen. Deze onvoorziene gebeurtenis zorgde vaak voor bijhorende liquiditeitsproblemen waar bedrijven met een fysieke inrichting het moeilijk kregen om hun handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen introduceerde de overheid het systeem van handelshuurlening.

Wat zijn de voorwaarden?

Het systeem is een vrijwillige overeenkomst tussen verhuurder en huurder. De verhuurder scheldt hier één of twee maanden huur kwijt. De Vlaamse overheid schiet vervolgens maximaal twee maanden huur voor door middel van een lening aan de huurder. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder. De tussenkomst is een lening op 2 jaar van maximaal 35.000 euro aan 2% per jaar.
Aanvragen voor een handelshuurlening of bemiddeling zijn mogelijk via www.vlaio.be/handelshuurlening

Je accountmanager helpt je graag bij verdere vragen.