het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 1 mei

vennootschapsrecht

Nagenoeg 20 jaar na het huidige wetboek van Vennootschappen voert de Belgische wetgever met de wet van 28 februari 2019 een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in.

Wat is nieuw?
 

  • Het nieuwe wetboek brengt heel wat nieuwigheden met zich mee en zet vooral in op een verregaande vereenvoudiging en flexibilisering van het bestaande vennootschapsrecht. Er wordt daarbij drastisch in het aantal vennootschapsvormen gesnoeid.
  • De grondige hertekening van de huidige BVBA naar de nieuwe BV of besloten vennootschap is samen met de afschaffing van het concept maatschappelijk kapitaal wellicht de meest in het oog springende wijziging. Met de afschaffing van het kapitaalbegrip verdwijnt onmiddellijk ook de vereiste van minimumkapitaal in de BV. 
  • Het nieuwe wetboek maakt ook het bestuursmodel in de NV op verschillende vlakken flexibel. Naast de klassieke raad van bestuur kan de NV er nu ook opteren voor de aanstelling van een enige bestuurder of voor een duaal bestuurdersregime.
  • Ook de aansprakelijkheid van bestuurders wordt onderworpen aan een grondige hervorming wat in veel opzichten een aanpassing zal vergen. Hun aansprakelijkheid wordt in de toekomst geplafonneerd naargelang de omzet en balanstotaal van de onderneming.
  • Nieuw is ook de incorporatie van het verenigingsrecht in het nieuwe wetboek. Het winstoogmerk als criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen wordt afgeschaft. De VZW mag voortaan zonder beperking winstgevende activiteiten nastreven op voorwaarde dat zij geen winsten uitkeert aan haar leden. Dit verbod is evenwel ruim en treft ook alle onrechtstreekse uitkeringen.

Heeft u hierover vragen of vraagt u zich af wat dit concreet voor u en/uw onderneming betekent?
Aarzel niet om ons te contacteren, een team van specialisten staat voor u klaar.