Kan je je werknemer verplichten om zich te laten vaccineren?

Vaccineren buiten de werkuren

De huidige wetgeving stelt dat de werknemer zich buiten de werkuren moet laten vaccineren. De vaccinatie wordt namelijk als een medische consultatie gezien, die strikt gezien buiten de werkuren valt.
 
Binnenkort zal het praktisch niet meer mogelijk zijn om dit buiten de werkuren te doen. Elke burger zal een voorstel van datum & tijdstip krijgen, dit wellicht binnen de werkuren.

Als werkgever kan je op heden nog zelf beslissen of je werknemer tijdens de werkuren naar het vaccinatiecentrum gaat. Het al dan niet behouden van hun loon tijdens de vaccinatie, ligt volledig in de handen van de werkgever.

Flexibel opstellen als werkgever

Kom overeen met je werknemer dat hij bijvoorbeeld de afwezige tijd inhaalt op een ander tijdstip.

Kan je deze flexibiliteit niet bieden? Dan moet de werknemer voor zijn afwezigheid een medisch attest voorleggen. De duur van de afwezigheid zal dan gerechtvaardigd zijn, zonder behoud van loon. Je moet de afwezige tijd van de werknemer niet vergoeden.

Wetsvoorstel omstandigheidsverlof

Dit voorontwerp houdt in dat er mogelijks een invoering van omstandigheidsverlof komt. De werknemer krijgt zo recht om afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren, zonder verlies van loon.
Dit soort van klein verlet zorgt dat de werknemer op voorhand de werkgever verwittigt & het verlof gebruikt voor het toegestane doel.

We houden je op de hoogte bij vorderingen over dit wetsvoorstel.