KMO-groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

  • Internationalisering;
  • Digitalisering;
  • Innovatie;
  • Duurzaam & circulair ondernemen.

Deze subsidie moet de groei stimuleren en de competitiviteit van KMO’s in Vlaanderen bevorderen.
Er kan steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel maar ook voor het inwinnen van kennis wij een externe dienstverlener.
De subsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. De eerste oproep is voor het thema internationalisering en digitalisering met indienperiode van 1 maart tot 30 april 2021.

Vragen over deze groeisubsidie? Contacteer je accountant.