Kmo-portefeuille: vanaf 1 december daling van de subsidies

Vanaf 1 december 2019 wordt de kmo-portefeuille bijgestuurd. Vanaf dan kan een kleine onderneming 30% steun genieten en een middelgrote onderneming 20% steun.

Het maximale steunplafond per jaar bedraagd vanaf 1 januari 2020 nog 7.500 euro.

Wat is een kmo-portefeuille?

Dit is een subsidiemaatregel waardoor je als ondernemer financiële steun kan genieten voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.
Met andere woorden, opleidingen en adviezen die bedoeld zijn om de werking van je onderneming te verbeteren.

Wat wijzigt er nu precies vanaf 1 december?

Een kleine onderneming die tot nu toe via de kmo-portefeuille, in opleiding en adviezen investeerde, kreeg 40% steun van de Vlaamse overheid. Een middelgrote onderneming kreeg 30% steun.
Ook het plafondbedrag wordt aangepast. Daar waar het steunplafond voorheen maximum 10.000 euro voor kleine ondernemingen en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen bedroeg,
zal het maximum plafond voor alle kmo’s vanaf 1 januari 2020, 7.500 euro bedragen.

Heb je hierover vragen? Neem gerust contact op met je dossierbeheerder of contacteer ons via www.denp.be/contact