Nieuw belastingvoordeel bij kwijtschelding huur voor onderneming

Het betreft een fiscale maatregel die iets moet doen aan de vaste huurkost van veel ondernemingen niettegenstaande zij de deuren moeten gesloten houden.  In het bijzonder denken we hierbij aan de horeca.  De regeling houdt in dat voor wie de huur kwijtscheldt, een fiscale tegemoetkoming mag verwachten.

Wie vrijwillig de huur kwijtscheldt en dit van de maanden maart, april en mei 2021 geniet een fiscaal voordeel. Dit geldt zowel voor verhuurders die werken onder de vorm van een vennootschap als voor verhuurders-natuurlijke personen.  Bij vennootschappen betreft het een belastingkrediet en bij natuurlijke personen is het een belastingvermindering.

Samengevat vermelden we enkele kenmerken en voorwaarden van deze regeling:

 • De huurder moet een natuurlijk persoon zijn die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep ofwel moet het een zogenaamde kleine vennootschap zijn.  De huurder moet gedurende diezelfde periode als onderneming op het adres van het gehuurde onroerend goed (cfr KBO).
  Tevens heeft de huurder zijn onderneming op het adres van het gehuurde onroerend goed verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen die vanaf 12 maart 2020 zijn genomen door de federale overheid in het kader van de COVID-pandemie.   Wie een restaurant uitbaat en gedurende die periode ‘take away-maaltijden’ leverde komt echter ook in aanmerking. 
   
 • Ook zijn er voorwaarden wat de verhuurder betreft. 
  Er mag geen band zijn tussen de huurder en de verhuurder.  Hiermee wordt het volgende bedoeld.  Indien het een verhuur betreft tussen natuurlijke personen mag de huurder (oa) niet de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner zijn van de verhuurder. Betreft het een verhuur door een natuurlijk persoon aan een vennootschap dan mag de verhuurder geen bedrijfsleider (in de zin van art. 32, al. 1 WIB 1992) zijn in de vennootschap die huurt. 
   
 • Wat de kwijtschelding van de huurprijs betreft zijn het dan weer de volgende voorwaarden die van belang zijn.
  De verhuurder scheldt vrijwillig en definitief de huurprijs (voor het gedeelte dat betrekking heeft op de beroepsactiviteit) kwijt.  Dit kan volledig of gedeeltelijk een kwijtschelding zijn, maar er is wel een minimum voorzien nl 40%.  Ook heeft het enkel betrekking op de huur van de maanden maart, april of mei 2021.  Deze kwijtschelding moet opgenomen worden in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen de huurder en de verhuurder en bijkomend moet deze overeenkomst uiterlijk op 15 juli 2021 bezorgd worden aan de Administratie.
   
 • De belastingvermindering (voor natuurlijke personen) en het belastingkrediet (voor vennootschappen) zijn gelijk aan 30% van het bedrag aan kwijtgescholden huur.  Weliswaar is er hier een dubbele beperking, er is enerzijds een limiet van 5.000 euro per maand per huurovereenkomst met anderzijds een absoluut maximum van 45.000 euro per verhuurder voor alle huurovereenkomsten samen.