Nieuw huwelijksvermogensrecht: Onverwachte valkuilen

divorce

Sinds 1 september 2018 is het nieuw huwelijksvermogensrecht van kracht. De bepalingen hebben niet enkel betrekking op huwelijken voltrokken vanaf deze datum maar kunnen ook een impact hebben op het huwelijksvermogen van bestaande huwelijken.

Stel dat een man en vrouw getrouwd zijn onder het wettelijk stelsel en de man of vrouw betrekt zijn beroepsinkomsten uit een vennootschap.

Sinds 1 september voorziet de wet dat de echtgeno(o)t(e) bij echtscheiding en/of overlijden een vergoeding kan eisen van de opgepotte reserves in de vennootschap. Wel in de mate dat deze redelijkerwijze aan het gemeenschappelijk vermogen zouden toekomen wanneer men zijn beroepsinkomen niet uit een vennootschap betrekt.
Men gaat dus als het ware doorheen de vennootschap kijken.

Stel nu dat in bovenstaand voorbeeld de aandelen van de vennootschap werden geschonken door de ouders. Niettegenstaande deze aandelen eigen aan het kind zijn, bestaat de (ongewenste) mogelijkheid dat de echtgeno(o)t(e) bij echtscheiding en/of overlijden een vergoeding eist.

Het kan dus zeker nuttig zijn om uw huwelijksvermogensstelsel te evalueren.
Wenst u meer te weten over het nieuw huwelijksvermogensrecht, aarzel dan niet om één van onze experten bij DECUPERE & PARTNERS te contacteren.