Nieuwe steunmaatregelen voor cultuursector

Kwetsbare cultuurwerkers

De Vlaamse regering heeft beslist om de cultuursector financieel bij te staan. Door de diverse Vlaamse cultuursector glippen veel cultuurwerkers tussen de mazen van het net. Vanaf 17 juli kunnen ook zij beroep doen op een premie.

Regering-Jambon wil met een forfaitaire premie van 1.500 euro vooral individuele kunstenaars en cultuurmedewerkers een duwtje in de rug geven. Let op, je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden om beroep te kunnen doen op de premie. De specifieke voorwaarden zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

Hoe?

Deze premie zal je via een app kunnen aanvragen vanaf 17 juli. Je kan je aanvraag tot 31 augustus indienen.

Bijkomende maatregelen

De Vlaamse regering keurde ook een tweede maatregel goed. Zo kunnen cultuurorganisaties die al gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie aanvragen om de coronaschade te compenseren. Alle organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben, kunnen beroep doen op de bijkomende subsidies.

De uiterste inleverdatum is ook hier 31 augustus.

Koepelorganisaties zoals het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Literatuur Vlaanderen, Cultuurloket en vzw Hefboom kunnen ook rekenen op bijkomende middelen zoals een royaltycompensatie en een tussenkomst in de schade door afgelaste auteurslezingen.

Houd zeker onze facebookpagina in de gaten. Van zodra devoorwaarden bekend worden gemaakt, communiceren we dit met jullie.