Nieuwe steunmaatregelen voor de horeca

Door de verplichte sluiting van minstens een maand, krijgt de horeca het opnieuw zwaar te verduren.  Zowel op Vlaams als federaal niveau zullen horecaondernemers en ondernemers uit de zwaar getroffen sectoren, beroep kunnen doen op een aantal steunmaatregelen.

Wat we nu al weten over het steunpakket, lees je in dit artikel.  Aan de steunmaatregelen wordt nog volop gesleuteld dus onze informatie is voorlopig.

Vlaams steunpakket

Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, kan een beroep doen op steun van de Vlaamse overheid. De steun is 10% van de normale omzet in vergelijking met dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode.

  • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers hebben maximaal recht op 11.250,00 euro
  • Ondernemingen met meer dan 10 werknemers hebben maximaal recht op 22.500,00 euro

Omdat restaurants en cafés verplicht een maand gesloten zijn, zullen zij bovenvermeld omzetverlies niet moeten aantonen. Zij krijgen sowieso recht op de tussenkomst.

De maatregel kan vanaf 15 november 2020 worden aangevraagd op de website van Vlaio.

Federale steun

Overbruggingsrecht
Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak noodgedwongen moeten sluiten zal worden verdubbeld. Er is nu een tussenkomst voorzien van 3.226,00 euro voor zelfstandigen met gezinslast en 2.583,00 euro voor zelfstandigen zonder gezinslast.

Het overbruggingsrecht voor de bedrijven en zelfstandigen die niet moeten sluiten maar wel hun omzet verminderd zien door de maatregelen, wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

Kwijtschelding sociale bijdragen
De sociale bijdragen van bedrijven en zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten zullen voor het derde kwartaal van 2020 worden kwijtgescholden.

Eindejaarspremie
De overheid werkt aan een mechanisme om de financiering van de eindejaarspremie van de medewerkers van restaurants en cafés voor haar rekening te nemen.

Vrijstelling FAVV-bijdrage
De FAVV-bijdrage van verplicht te sluiten ondernemingen zal worden kwijtgescholden.

De steunmaatregelen kunnen voorlopig nog niet worden aangevraagd. Wij houden jullie op de hoogte van verdere evoluties.