Onbelast bijverdienen

Na de vernietiging van de wetgeving rond de mobiliteitsvergoeding door het Grondwettelijk Hof, heeft deze laatste nu ook komaf gemaakt met het kluwen aan wetgeving rond het onbelast verdienen.

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag sinds enkele jaren tot 6.340 euro (2020) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen.
Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten verleend via de zogenaamde erkende platforms uit de deeleconomie.
Naast de hoogte van het inkomen is er een zeer uitgebreid gamma van regels waaraan moet worden voldaan.  
De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 528,33 euro per maand bedragen.
Voor activiteiten die met sport te maken hebben, ligt de limiet dan weer op 1.056,66 euro per maand.  

Het stond echter in de sterren geschreven dat deze wetgeving geen lang leven zou beschoren zijn, want dit was immers een doorn in het oog van verschillende vakbonden en beroepsorganisaties (o.a. UNIZO). 
Het resultaat was dan ook dat een verzoek tot vernietiging werd ingediend bij het Grondwettelijk Hof begin vorig jaar. 
En het Hof heeft nu een weinig verrassende uitspraak geveld. 
De ganse regelgeving wordt vernietigd omwille van discriminatie. 

Let wel dat de geleverde prestaties tot en met eind dit jaar wel onder deze regelgeving blijven vallen.  Prestaties geleverd vanaf 2021 niet meer.  Het woord is terug aan de wetgever …

Laat het een les zijn voor de wetgever dat dergelijke ondoorzichtige wetgeving die meer vragen dan antwoorden biedt, niet wenselijk is.
Het draagt geenszins bij aan eerlijke en transparante fiscaliteit, laat staan rechtszekerheid!