Professionele vermogensplanning

Over erven en alles wat erbij komt kijken wordt veel gepraat en geschreven. Slogans zoals ‘de successierechten zijn een schande en een rechtstaat onwaardig’ of nog ‘de successierechten zijn zo hoog dat er niets overblijft’ klinken ieder van ons bekend in de oren.

Dat de successierechten (vandaag erfbelasting genoemd) gevoelig liggen is juist, maar dat ze zo hoog zijn is overdreven. Veel factoren zoals het huwelijkscontract, de samenstelling van ieders vermogen en het aantal kinderen, beïnvloeden de hoogte van de successierechten in belangrijke mate.

Het overlijden van een dierbare is voor velen een gevoelig en complex onderwerp. Bij het afhandelen van de erfenis, komen veel takken van het recht ter sprake. Niet enkel het fiscaal recht is van belang, maar ook het burgerlijk recht telt mee (mogelijks zelfs nog belangrijker).

Het “klassieke gezin” van enkele tientallen jaren geleden is vandaag eerder een uitzondering geworden. Meer dan de helft van de samenwonende partners kiezen niet langer voor het huwelijk. Gezinnen van wie de kinderen uit verschillende relaties komen, zijn al lang geen uitzondering niet meer.  De verdeling van een nalatenschap met bijhorend de successiedruk is in deze gevallen geen eenvoudige oefening.

Tijdens de planning van de successie moet rekening worden gehouden met een belangrijk wapen van de administratie: de antimisbruikbepaling.

De antimisbruikbepaling kan louter fiscaal geïnspireerde optimalisaties onderuit halen. Om hier een antwoord op te formuleren is een evenwichtige en tijdig voorbereide vermogensplanning bijgevolg nodig. En dit niet enkel om de erfbelasting (successierechten) te doen dalen. Neen, een evenwichtige vermogensplanning is meer dan dat. Een vermogensplanning maakt deel uit van een ruimer kader waarin niet enkel de fiscale optimalisatie maar ook de bescherming van de erflaters voorop staat.

Als zelfstandig ondernemer zijn er echter nog andere factoren die voor jou belangrijk zijn. Jouw onderneming maakt bijvoorbeeld ongetwijfeld een belangrijk deel uit van jouw vermogen. Dit verdient de nodige zorg.

Jouw vertrouwd kantoor Decupere & Partners kan je deskundig en objectief verder helpen.
In een persoonlijke analyse (studie) bekijken wij graag, op een overzichtelijke en begrijpelijke manier, het ganse plaatje. Wij doen dit zonder je te overladen met academische informatie die op jouw situatie toch niet van toepassing is. Neen, wij houden het persoonlijk, concreet en overzichtelijk.

Op de volgende vragen mag je dan ook een antwoord verwachten :

 • Hoe ziet mijn nalatenschap eruit?
 • Kan ik mijn partner extra beschermen?
 • Is ons huwelijkscontract nog wel in orde?
 • Kan ik mijn nalatenschap enigszins sturen?
 • M.a.w. gaat het wel naar de gewenste personen?
 • Wat is de impact van mijn keuze op de te betalen erfbelasting?
 • Kan dit geoptimaliseerd worden?
 • Kan ik nog enige vorm van controle behouden?
 • Kunnen we de kleinkinderen erbij betrekken?
 • Hoe kunnen we de onderneming overdragen?
 • Komt mijn onderneming in aanmerking voor de Vlaamse gunstregeling?
 • Moet ik een testament opmaken?
 • Onze kinderen zijn nog veel te jong om hen een vermogen te schenken, wat nu?
 • Wat is een zorgvolmacht en wat is het voordeel hiervan?
 • Welk vermogen moet ik behouden opdat we comfortabel verder kunnen?


Na de grondige analyse van jouw gezinssituatie, het huwelijkscontract, de (recente) spelregels van o.a. het erfrecht, de wensen, de verschuldigde erfbelasting, enz. wordt er onderzocht welke wettelijke en wenselijke optimalisatiemogelijkheden er zijn voor jouw dossier.
De toelichting wordt je persoonlijk verduidelijkt bij ons op kantoor.
Na de bespreking ontvang je een afschrift.
Op deze manier heb je een duidelijk overzicht van jouw vermogen, de fiscale gevolgen en de gewenste opties met telkens de fiscale weerslag.

Laat je professioneel begeleiden, bekijk tijdig wat de opties zijn.
Jouw gemoedsrust blijft in het ganse verhaal belangrijk.
Laat je zeker niet enkel leiden door fiscale regels.
Contacteer ons via http://www.denp.be/contact