Programmawet: afbraak & heropbouw van woningen

Renoveren of slopen?

Sommige woningen zijn er misschien zo slecht aan toe dat slopen en een nieuwbouw zetten een betere optie is dan renoveren.
Dan is er goed nieuws op komst want in het ontwerp van de nieuwe Programmawet is hetvolgende terug te vinden.
Vanaf januari 2021 kunnen particulieren en bouwpromotoren (bestaande) panden slopen en heropbouwen tegen een verlaagd btw-tarief van 6%. De maatregel is tijdelijk en loopt tot 31 december 2022.
Het verlaagd btw-tarief wordt uitgebreid tot gans het Belgisch grondgebied. Op vandaag geldt dat tarief al in 32 stedelijke gebieden.

Voorwaarden

Zowel projecten van bouwheren natuurlijke personen als projecten van bouwpromotoren komen in aanmerking.
De woning moet gedurende 5 jaar de enige en eigen woning zijn van de bouwheer/koper.  Andere woningen waarvan hij, ingevolge erfenis, mede-eigenaar, (blote) eigenaar of vruchtgebruiker is, worden niet meegeteld.
De bewoonbare oppervlakte bedraagt maximum 200 m2
Woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen ook in aanmerking.

Een fiscale stimulans voor de bouwsector en de belastingplichtige

Door de coronacrisis lopen de orderboekjes van de aannemers leeg en blijven nieuwe opdrachten uit. Deze verwachte nieuwe maatregel maakt het voor de burgers gemakkelijker om tegen lagere kosten nieuwe woningen te bouwen of te verwerven.  
Ook zal het klimaat er wel bij varen want de bestaande open ruimtes blijven op deze wijze deels behouden.