Rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar

Van plan om een aparte rechtsbijstandverzekering af te sluiten? Dan hebben wij goed nieuws voor u!
Onlangs werd een wetsvoorstel van minister Koen Geens goedgekeurd om belastingvermindering op rechtsbijstand toe te kennen.

Voor premies tot 310 euro wordt een belastingvermindering van 40 procent toegekend. Dat komt neer op een belastingvermindering van 124 euro.

De vrije keuze van advocaat blijft gegarandeerd. Voor de rechtsbijstandsverzekering wordt per rechtsprestatie een tarief bepaald. Een advocaat krijgt voor elke zaak de keuze om zich daaraan te conventioneren of niet.

Het voorstel treedt ten vroegste in werking in september 2019, vier maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Enkel de premies betaald na de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar. Vermoedelijk zijn de eerste goedgekeurde polissen dus voor het najaar.

Heeft u hierover nog vragen? Contacteer gerust uw dossierbeheerder of via https://www.denp.be/contact