Subsidie duurzaam & werkbaar telewerken.

Financieer je opleidingstraject

Maak je werknemers wegwijs in het reilen & zeilen van telewerk en ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidieert! Er komen tal van opleidingen in aanmerking. Zowel opleidingen die gericht zijn op de digitale kennis van je medewerkers, maar ook hoe je online kan samenwerken, leiding geven & zelfregulerend werkt.

Maximale subsidie bedraagt 80.000 euro

De premie subsidieert kosten die bovenstaande opleidingen met zich meebrengen. 70% van de kosten wordt gesubsidieerd voor de kleine ondernemingen en tot 50% voor de middelgrote & grote ondernemingen. In beide gevallen bedraagt de steun maximaal 80.000 euro.

Deadline 30 april 2021

Wens je beroep te doen op deze subsidie? Contacteer je accountant.