Tijdelijke verlaging van btw-tarief in de horeca

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed om het btw-tarief op restaurant- & cateringdiensten te verlagen naar 6%.

De verlaging van btw-tarief treedt pas in werking op zaterdag 8 mei 2021 en is geldig tot en met 30 september 2021.

Let wel op dat het verschaffen van alle dranken in omstandigheden voor verbruik ter plaatse enkel van het verlaagde btw-tarief geniet.

De eenvoudige levering van alcoholhoudende dranken blijft onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%. Dit is voor bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.

Ondanks de benaming ‘restaurantdiensten’ geldt dit ontwerp ook om het verschaffen van drank zonder spijs, in alle drankgelegenheden.

De maatregel heeft betrekking op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die restaurant- of cateringdiensten verrichten.

We zullen binnenkort een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging publiceren. De gevolgen van de tariefverlaging op de forfaitaire regeling zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke publicatie.

Gebruik je een geregistreerd kassasysteem (GKS)? Pas de programmering van jouw kassasysteem dan zo snel mogelijk aan. Meer informatie