Update corona: nieuwe verplichtingen tijdelijke werkloosheid

Pas je nog steeds tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe door de nasleep van Covid-19? Vanaf maandag 13 juli gelden nieuwe verplichtingen voor werkgevers.

Er zal namelijk een nieuwe meldingsplicht zijn ten aanzien van werknemers die je tijdelijk werkloos stelt wegens overmacht. Daarnaast moet je ook rekening houden dat er een verbod geldt op het tewerkstellen van derden tijdens het toepassen van tijdelijke werkloosheid voor je vaste medewerkers. Deze verplichting gold al ten aanzien van economische werkloosheid, maar werd op vraag van de Groep van 10 uitgebreid naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tot 31 augustus kan je als werkgever beroep doen op het versoepelde systeem om medewerkers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te plaatsen. Maak je als werkgever hiervan gebruik? Houd dan rekening met volgende maatregelen:

meldingsplicht aan werknemers

Vanaf 13 juli moet je de werknemer die je tijdelijk werkloos stelt minstens een dag op voorhand inlichten over de dagen van werkloosheid. Je mag dit op eender welke manier doen, maar het moet voor de werknemer duidelijk zijn op welke dagen hij niet moet komen. Daarnaast moet je de werknemers in kwestie informeren over de formaliteiten om van een uitkering te kunnen genieten. Als je voorgaande zaken niet doet, dan moet je alsnog het loon voor die dagen betalen.

verbod op het tewerkstellen van derden

Stel je als werkgever derden (studenten, uitzendkrachten of flexi-jobwerkers) te werk die hetzelfde werk uitvoeren als de vaste werknemer die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht staat, dan zal je je werknemer toch zijn normaal loon moeten betalen.
Uitzonderingen:

  • Het tewerkstellen van derden mag wel als de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld omwille van quarantaine. Die quarantaine moet de werknemer bewijzen aan de hand van een getuigschrift van de huisarts.
  • Een tijdelijke aanwerving van derden is wel toegestaan wanneer het werk in een andere afdeling niet kan uitgevoerd worden door de vaste werknemers die tijdelijk werkloos gesteld werden in een andere afdeling.

sociale inspectie en mogelijke sancties

De sociale inspectie zal nagaan of de regels rond social distancing voldoende gerespecteerd worden. De inspectie heeft zelfs de bevoegdheid om activiteiten stop te zetten wanneer de nodige maatregelen niet worden nageleefd.
De inspecteurs gunnen de werkgevers tijd om zich aan te passen aan de maatregelen. Toch kunnen zij een sanctie van niveau 2 opleggen (strafrechtelijke geldboete van 400 – 4.000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro).

gezondheidstoezicht

De geldigheidsduur van de periodieke gezondheidsbeoordeling van een werknemer wordt verlengd tot en met 30 september 2020. Dit geldt enkel wanneer de beoordeling niet heeft kunnen plaatsvinden omwille van de maatregelen ter bestrijding van corona. Opgelet! Werknemers moeten uiterlijk op 30 september langsgaan voor een nieuwe gezondheidscontrole.

Heb je nog vragen? Contacteer jouw dossierbeheeder.