Verhoogde investeringsaftrek van 25% verlengd tot eind 2022

Geniet van de verhoogde investeringsaftrek tot eind 2022.

De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop men belastingen moet betalen.
Met de coronawet III verhoogt men het percentage van de gewone investeringsaftrek van 8% naar 25% voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020.
De maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.
De investeringsaftrek is van toepassing op eenmanszaken en op ondernemingen die voldoen aan de definitie van kleine vennootschap.

Kmo’s aanmoedigen om in deze crisisperiode productieve investeringen te doen.

Materiële activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, alsook nieuwe immateriële vaste activa. Deze activa dienen uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
Ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn.
Contacteer je accountant als je vragen hebt over je dossier.