Vervroegde verliesaftrek in de personenbelasting

Sinds 1 juli 2020 is een nieuwe wet van kracht die zelfstandigen toelaat om hun geraamde verliezen (van coronajaar 2020) eenmalig vervroegd in aftrek te brengen. Dit gebeurt aan de hand van een compensatie met de winsten of baten van het voorafgaande jaar.

Minder belasting betalen
Door het verwachte verlies van 2020 over te dragen naar 2019, ook wel carry back genoemd, vermindert de belastingschuld voor 2019. Je zal dus minder belastingen betalen of voorafbetalingen worden teruggegeven.

Vervroegde verliesaftrek in de personenbelasting

Je komt niet in aanmerking als:

  •    je op 18 maart 2020 al beschouwd werd als een onderneming in moeilijkheden.
  •    je als belastingplichtige voor inkomstenjaar 2020 gebruik gemaakt hebt van de forfaitaire grondslag van aanslag.

Hoe de vrijstelling aanvragen?

  • Is je aangifte al ingediend? Vul dan formulier 276 COV in en bezorg deze ten laatste op 15 september aan de belastingadministratie.
  • Is je aangifte nog niet ingediend? De aanvraag wordt door je mandataris gedaan via de aangifte in MyMinfin tegen uiterlijk 22 oktober 2020.

Vermijd een belastingvermeerdering in 2020
De keuze en het bedrag voor de vervroegde verliesaftrek is definitief en onherroepelijk. Je hebt er dus alle belang bij dat het verwachte verlies zo nauwkeurig mogelijk geraamd is. Als blijkt dat er in inkomstenjaar 2020 een kleiner- of geen verlies werd gemaakt, dan ben je een belastingvermeerdering verschuldigd.
Er geldt wel een tolerantie van maximaal 10% van het werkelijk verlies.

Heb je hierover vragen? Je dossierbeheerder helpt je graag.