Verzaken aan regularisaties van de sociale bijdragen na pensioen

wat is Regularisatie van de sociale bijdragen?

Sinds januari 2015 betalen zelfstandigen voorlopige bijdragen die geregulariseerd worden op basis van de werkelijke beroepsinkomsten van het jaar zelf.
Net zoals voorheen betaalt men voorlopige bijdragen op het inkomen van 3 jaar terug.
Als het effectieve inkomen gekend is, volgt er een regularisatie in plus of in min.

Als u geen actie onderneemt, loopt deze regularisatie ook door na uw pensioen. 
Wanneer u tijdens uw laatste drie actieve jaren minder hebt verdiend dan de drie jaren voorheen, krijgt u geld terug.
Heeft u meer verdiend, moet u geld opleggen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om te verzaken aan de regularisatie van de sociale bijdragen na het opnemen van het pensioen.

Welke zijn de voorwaarden om aan deze verzaking te voldoen?

 

  1. U dient de aanvraag ten laatste in op de ingangsdatum van uw pensioen
  2. U gaat ten laatste op 1 januari 2019 met pensioen.
  3. U heeft elke zelfstandige activiteit ten laatste op de ingangsdatum van uw pensioen stopgezet.
  4. Uw aanvraag geldt enkel voor het jaar waarin u met pensioen gaat en voor de drie jaren daarvoor.
  5. Uw aanvraag geldt alleen voor sociale bijdragen die op de ingangsdatum van uw pensioen nog niet werden geregulariseerd.
  6. U heeft voor geen enkele van deze jaren een vermindering van uw voorlopige bijdrage aangevraagd en/of verkregen.
  7. Uw aanvraag geldt voor alle nog te regulariseren bijdragejaren samen. Het is dus niet mogelijk om te kiezen om één jaar wel en een ander jaar niet te laten herrekenen.

Doe ik er goed aan om te verzaken aan deze regularisatie?

De aanvraag tot niet-regularisatie betekent dat er geen enkele regularisatiebijdrage zal worden aangerekend, noch terugbetaald.
Wanneer u ten laatste op 1 januari 2019 op pensioen gaat en uw inkomen de laatste jaren hoger ligt dan de drie jaren ervoor is het zeker interessant om dit te onderzoeken.
Wij helpen u graag verder!