Vormingsfonds voor vrije beroepen - Liberform

Is uw onderneming actief binnen het P.C. 336, vrije beroepen, en u heeft medewerkers die regelmatig opleiding volgen?
Dan kan Liberform u (financiële) ondersteuning geven.

Liberform ondersteunt u bij de opleiding van uw medewerkers en biedt ook zelf gratis opleidingen aan.
De nadruk ligt op het versterken van algemene competenties zoals taal, persoonlijke ontwikkeling, bureautica…

De opleidingen waarvoor Liberform een tussenkomst voorziet moeten verband houden met de functie uitgeoefend door de medewerker.
Daarenboven moet de opleidingsverstrekker erkend zijn.

De opleidingspremie waarop u beroep kan doen bedraagt per deelnemer € 60/ dag of € 30/ halve dag met een minimum van € 1.750 per ondernemingsnummer.
In het geval uw jaarlijkse bijdrage aan het vormingsfonds hoger is dan € 1.750, dan wordt de opleidingspremie verhoogd.

Voor gevolgde opleidingen in 2018 moet de premie uiterlijk op 28 februari 2019 aangevraagd worden.

Komt uw onderneming voor de opleidingspremie in aanmerking? Neem vrijblijvend contact zodat wij u verder kunnen helpen.