Vrijstelling van vennootschapsbijdrage

Vrijstelling als startende vennootschap

De eerste 3 jaren vanaf de oprichting kan de vrijstelling gevraagd worden op voorwaarde dat:

  • Het een personenvennootschap is die ingeschreven is in de KBO
  • Alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, minder dan 3 jaar zelfstandige waren in de 10 jaren voorafgaand aan de oprichting

vrijstelling als Slapende vennootschap

Als de vennootschap geen burgerlijke of handelsactiviteiten meer doet dan kan de vrijstelling bekomen worden als de administratie van de directe belastingen een attest (276C1) aflevert. In dit attest bevestigt de administratie dat er voor een bepaald kalenderjaar geen inkomsten waren. 

vrijstelling als Vennootschap in vereffening

De vrijstelling van de vennootschapsbijdrage is mogelijk voor het jaar waarin de vennootschap in vereffening gaat.

Heeft u hierover vragen? Onze specialisten helpen u graag.
https://www.denp.be/contact